Privacy statement

Van Limptstalinrichting B.V. respecteert de privacy van haar website bezoekers en zorgt ervoor dat persoonsinformatie die bezoekers verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld.

Alle gegevens die je met ons uitwisselt via deze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, kunnen worden opgeslagen in de database van ons CRM-systeem.

Gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en daaruit voortvloeiende relaties. Als je een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Gegevens Bewaartermijn
Contactformulier Max. 4 jaar
Overige formulieren* Max. 4 jaar
Nieuwsbriefinschrijving* Tot uitschrijving nieuwsbrief
Klantgegevens Max. 7 jaar (i.v.m. fiscale bewaarplicht)

(* indien van toepassing)

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt (voor welk doel), welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden, waar de persoonsgegevens worden opgeslagen, en dat er vertrouwelijk om gegaan moet worden met deze gegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat vanaf de server naar uw webbrowser wordt gestuurd met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Deze cookies worden door ons gebruikt om het bezoekersgedrag in kaart brengen en op deze manier de website voor u te verbeteren. Wij kunnen niet zien door wie de website wordt bezocht.

In uw webbrowser kunt u instellen welke cookies er worden verzamelend en welke cookies eventueel niet verzamelt mogen worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser). Echter zal de kans bestaan dat deze website niet volledig functioneert. De cookies worden opgeslagen onder onze domeinnaam. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies om het websitegebruik in kaart te brengen, deze worden middels een versleutelde verbinding verstuurd naar Google. Wij delen geen gegevens over het gebruik of benchmarkgegevens met Google. Ook worden Google Analytics-cookies niet gebruikt voor andere Google-diensten. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wij slaan geen IP-adressen op en deze worden ook nooit in zijn geheel gedeeld met Google.